Thanh lý bàn bàn trưởng phòng 1m2 BTP002- Nội thất D&T