Thanh lý bàn giám đốc 1m8 BGD05- Nội thất D&T hàng mới 100%